MLP tarjoaa yritysvalmentajille, organisaatioille ja oppilaitoksille parhaat vuorovaikutustyökalut johtamisen ja tiimityöskentelyn kehittämiseen sekä konfliktikyvykkyyden vahvistamiseen.

Tiimit, joiden jäsenet luottavat toisiinsa, haastavat toisiaan, ottavat riskejä ja tekevät virheitä, ovat tavanomaisia tiimejä suorituskykyisempiä. Kyse on luottamuksesta ja psykologisesta turvallisuudesta, joita voidaan vahvistaa.

Kommunikaatio

Hyvinvoiva ja terve työyhteisö on kommunikoiva työyhteisö

Luottamus

Aidossa tiimissä tiimiläiset tarvitsevat toisiaan.

Konfliktit

Konflliktikyvykkyys  on taito, jonka jokainen voi oppia.

Luottamusta rakennetaan monella tavalla ihmisestä riippuen. Siksi on tärkeää tunnistaa oma toimintatyyli ja oppia mukauttamaan sitä aina tilanteen mukaan.

Se mikä toimii yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle. Oman toimintatyylin lisäksi jokaisen tiimiläisen tulee tiedostaa myös kollegansa toimintatyyli. Esimiesten tulee lisäksi tiedostaa oman johtajuutensa vahvuudet ja kehityskohteet.

Everything DiSC -analyysi

Alkuperäiset DiSC®-profiilit

The Five Behaviors

Patrick Lencionin tiimiprosessi

MLP 360° -mittausperhe

Työhyvinvointi- ja 360°-mittaukset

Tarinoita

MLP:n edustamia työkaluja ja valmennusprosesseja käytetään rakennettaessa huipputiimejä. Ne auttavat sanoittamaan erilaisuutta ja luomaan yhteistä kieltä keskustella yksilön ja tiimin toimintatavoista.
Telia

Telia

Itseohjautuvuus

Satu Orpana vastaa Telialla yritysasiakaspalvelusta, jota hoitaa 70-henkinen tiimi. Tiimiläiset siirtyivät perinteisesti johdetusta työskentelystä itseohjautuvaan malliin.

SKV

SKV

Ihmistuntemus

SKV Kiinteistönvälityksellä ymmärretään sekä oman henkilöstön että asiakkaiden erilaisuutta. DiSCit auttavat löytämään yhteisen kielen – ja sitä kautta uusia koteja asiakkaille.

Mehiläinen

Mehiläinen

Kommunikaatio

Mehiläinen Työelämäpalvelut päätti ottaa käyttöön alkuperäiset Everything DiSC -vuorovaikutustyökalut osaksi työhyvinvointia edistäviä palveluitansa.

Ota yhteyttä, niin kerromme miten huipputiimi rakennetaan.

Johtavat vuorovaikutustyökalut

Alkuperäinen DiSC-analyysi on markkinoiden tutkituin ja kehittynein vuorovaikutusprofiili, joka sanoittaa erilaisuutta tehokkaasti.
Kommunikaatio

Kommunikaatio

Kommunikaatio luo yhteyttä. Se edellyttää kohtaamista ja läsnäoloa. Yhteyden vahvistuessa, myös psykologinen turvallisuus kasvaa. Ja menestys rakennetaan luottamuksen varaan.

Aito luottamus

Aito luottamus

Luottamuksen merkitys kasvaa. Kyse on juuri siitä psykologisesta turvallisuudesta, minkä Google nimesi tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi tiimin suorituskyvyn näkökulmasta.

Konfliktikyvykkyys

Konfliktikyvykkyys

Hyvin toimivan tiimin perustaitoihin kuuluu kyky ratkaista ongelmia kaikissa tilanteissa. Siitäkin huolimatta, että se edellyttäisi vahvaa argumentaatiota, väittelyä tai konfliktia

Johtajuus

Johtajuus

Kaikki riippuu lopulta johtajuudesta ja jokainen jolla on seuraaja on tänään johtaja. Kun johtaja kehittyy, kaikki kehittyy. Johtamisen parhaat käytännöt auttaa johtamaan paremmin.

Yhteydenotto

MLP Modular Learning Processes Oy
Äyritie 8 A
01510 Vantaa
tel. +358 9 88 11 778
info@mlp.fi

Tutustu uuteen sivustoon: www.discanalyysi.fi

Ota yhteyttä