Rekisteriseloste

MLP Modular Learning Processes Oy:n Moodle-oppimisympäristöön

23.10.2017

 

Seloste käsittelytoimista

 

1. Rekisterinpitäjä

MLP Modular Learning Processes Oy, Y-tunnus 1733718-7
Osoite: Äyritie 8 A, 01510 Vantaa

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tuija Hirvonen, tuija.hirvonen(at)mlp.fi, puhelinnumero 09 8811778

 

3. Tietosuojavastaava

Tuija Hirvonen, tuija.hirvonen(at)mlp.fi, puhelinnumero 09 8811778

 

4. Käsittelijä

Mediamaisteri Oy
PL 82 (Uimalankatu 1)
33101 Tampere
010 281 8000
info@mediamaisteri.com

 

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Oppimisen ja osaamisen verkkoympäristön palvelun tarjoaminen käyttäjille

 

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen, salasanan ja kuvan. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä henkilötietoja, kuten kotiosoitteen, puhelinnumeron ja kiinnostuksen kohteet.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto

Käyttäjän nimi näkyy muille käyttäjille. Lisäksi käyttäjä voi asettaa muita henkilötietojaan näkyville muille järjestelmän käyttäjille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

MLP