Muutosvalmennus

MLP:n valmennusohjelma tukee liiketoimintasi kehittymistä niin, että työpaikat saadaan säilymään ja muutos menemään nopeasti läpi organisaatiossa. Tavoitteena on luoda yhteen hiileen puhaltamisen -kulttuuri.

 

Katso kuinka Siemens jalkautti 2016 ohjelman avulla globaalin strategiansa Suomeen

Saimme Siemensiin valmennusohjelman avulla tietoa siitä mitä toimintatapoja meidän pitää muuttaa ja mihin työyhteisö tarvitsee tukea. Yksiköt kommunikoivat nyt keskenään, joten näemme päivittäin positiivisia vaikutuksia. Siemens-palveluun tuli uusi sävy. – Harald Schnur, Divisioonan johtaja / Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies

”Ymmärsimme valmennuksen jälkeen paremmin asiakkaan arvoja.”

Muutosvalmennuksen hyödyt näkyvät

 • henkilöstön sitoutumisen lisääntymisenä,
 • muutoksena yhdessä tekemisessä,
 • yrityksen ja yksilön yhteisen tavoitteen kirkastumisessa,
 • työntekijän sisäisen työmotivaation ja oman roolin ymmärtämisessä.
 • Yhdessä tekeminen, yhteinen vastuunotto ja terve kilpailu vahvistuvat.

 

Kenelle valmennus sopii?

Jokaiselle työyhteisölle. Muutoksessa tarvitaan kykyä muuttaa arjen toimintatapoja ja kohtaamisia.
Kun valmennukseen osallistuvat johto, esimiehet ja henkilöstö, työntekijät kokevat, että heitä kuunnellaan ja arvostetaan.

Valmennukseen osallistutaan ryhmänä.

 

Mitä valmennuksessa tapahtuu?

 • Valmennuksessa on 6 lähipäivää ja 6 itseopiskelupäivää.
 • Lähipäivät ovat usein yhteisiä workshoppeja.
 • Lähipäivät järjestetään asiakkaalle sopivaan aikaan.

 

Valmennuksen sisällöt

 • liiketoiminnan strategiset menestystekijät
 • asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten erilaisuuden merkitys, vahvuudet ja haasteet muutoksessa
 • yrityksen toimintaa ohjaavat arvot
 • työyhteisön osaamiskartta
 • luottamuksen rakentaminen osana palvelukulttuuria
 • asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus

Workshopien välissä valmennukseen osallistujat tekevät soveltavia välitehtäviä, jotka voivat olla yksilö- tai tiimiharjoituksia, esimies-alaiskeskusteluja tai vuorovaikutuskulttuurin luomiseen liittyviä harjoituksia.

 

Kuinka valmennuksen vaikuttavuutta arvioidaan?

 • Valmennuksen aikana esimies keskustelee tiimin kanssa. Keskusteluissa arvioidaan muutostarpeita ja tapahtuneita muutoksia arkisissa toiminnoissa.
 • Valmennukseen osallistuva saa todistuksen osallistumisestaan.

 

Avaimet käteen -kehittämistä

Ohjelmalla tuetaan työnantajaa muutos- ja kehitystilanteissa. Kun ohjelmasisältö ja rakenne on suunnitteltu yhdessä, MLP Oy hoitaa toteutuksen avaimet käteen periaatteella.
Henkilöstön kehittäjät ja / tai esimiehet voivat osallistua valmennukseen ajankäyttönsä mukaisesti.

 

Edullinen tapa tukea sitoutumista ja muutosvalmiutta

 

TE-palvelujen tuki on pääsääntöisesti 50 % koulutuksen hinnasta. Työnantajan kustannus on 627 € / hlö + alv.
Kouluttajina ovat MLP:n ammattivalmentajat, jotka ovat vuosia tuottaneet räätälöityjä kehitysohjelmia yrityksille.
Vastaavan ohjelman hinta vapaarahoitteisena olisi kolminkertainen.

 

Miten alkuun? – soita tai mailaa!

Heidi Moilanen, heidi.moilanen@mlp.fi puh. 044 5253990.
Tai MLP:n puhelinvaihde +358 9 8811778