VALINNAINEN Sertifioitujan erikoisetu

Kesto: puoli päivää Sisältö:
 • Sitoutumisen kuusi osa-aluetta
 • Luottamuksen taso omassa tiimissäsi
 • Palautemittauksen hyödyntäminen tiimin kehittämisessä
 • Palautemittauksen käytännön toteuttaminen
 • Mittaustulosten käsittely tiimiläisten kanssa

25.1. Toimiva työyhteisö


Valmentajat

Kuva
Nimi
Yritys
Erikoistumisalueet
www
Mantec Ab / ManTecCon Oy
Johtamisjärjestelmät & johtamisen kehittäminen, Lean-johtaminen, Operational Excellence
Algu Oy
Älykkäät johtamisjärjestelmät, itseohjautuva organisaatio, itsensä johtaminen, johdon ja esimiesten coaching
Algu Oy
Kehollinen tietoisuus ja viestintä, työhyvinvointi.
Florire Oy
Kulmia Group
 • Strategian arkeen vienti
 • Myynnin, johdon ja asiakaspalvelun mallien rakentaminen
 • Johdon ja esimiesten valmennukset
 • Myynnin ja asiakaskohtaamisen valmennukset
 • Treenit aidoissa asiakas- ja johtamistilanteissa
OP Keskus
freelance / opintovapaa
Kulmia Group
 • Strategian rakentaminen ja kirkastaminen
 • Johtoryhmä ja hallitustyöskentely
 • Johtamismallit
 • Kasvu- ja muutosohjelmat
 • Myynnin johtaminen
 • Henkilökohtaiset muutosohjelmat
Plusmore Oy
Innovaatiosetelituottaja Ely-keskuksen Analyysi- ja Konsultointipalvelujen sertifioitu konsultti
Yj Consulting
Ydinosaaminen: Esimiesvalmennukset, henkilöjohtaminen, vuorovaikutus- ja myyntivalmennukset
Lead Way Oy
Muutoksen johtaminen, myynnin johtaminen, johtajuuden kehittäminen, tiimien toiminnan tehostaminen ja vuorovaikutustaidot
Oicon Oy
Tiimin yhteistyö, Ongelmatilanteiden käsittely, Haastavat organisaatiomuutokset
Tulosmarkat Oy
Johtoryhmä- ja esimiesvalmennukset, yritystoiminnan kehittäminen eri osa-alueilla.
Rema Partners Oy
Pro-Source Oy
Osaamisen hankinta, Osaamisen johtaminen, Johtoryhmä sparraus
Kulmia Group
 • Liiketoiminnan ja myynnin kehitysohjelmat
 • Toimintamallien ja prosessien kehittäminen (Lean)
 • Asiakassegmentointi
KoJoKa
Esimies-, ryhmädynamiikka- ja myynnin valmennukset (DiSC), suorahaku ja uudelleensijoitukset.
Aspectum Consulting Oy
Monet Konstit
Nordea Pankki Suomi Oyj, Training & Development FI
Esimies- ja myynninjohtovalmennukset, myyntivalmennukset
Nordea
ACC coach (ICF Certified), Senior Recruiter
Talent Vectia
ComTraining Oy
Q.motion Oy
Erityisosaamistani ovat vuorovaikutustaitojen sekä pelkojen kohtaamisen taitojen ja kyvykkyyden kehittäminen sekä luottamuksen rakentamisen taitojen valmentaminen ja fasilitointi tiimeissä. Pelko on lahja ja kutsu kasvuun! Minulla on kyky kuulla ja sanoittaa ihmisten välisissä suhteissa olevaa energiaa – sitä, mikä usein jää sanojen varjoon, mutta vaikuttaa merkittävästi tiimien toimintadynamiikkaan.  Tästä saan asiakkailtani systemaattisesti palautetta. Referenssejä saat minulta suoraan. Työskentelen tällä hetkellä Suomessa ja Baltian maissa.
MAX Potential Coaching & Consulting
DOOR Training & Consulting Oy
Actional Oy
Sparrausta strategian jalkautukseen myyntitoiminnassa.
Kaiku Helsinki Oy
Johtamisen viestintä, johtoryhmätyöskentely, strategian viestintä ja toimeenpano, vuorovaikutus ja esiintymistaidot
Hoo Moilanen
Organisaatiokulttuuri, myynti ja myyntikulttuuri, asiakaspalvelu
Dereco Oy
Muutosjohtaminen, johtaminen, esimiestaidot, tiimien toiminnan kehittäminen, coaching, strategian jalkauttaminen. Referenssit: Finavia Oyj, Uudenmaan ELY-keskus, TE-toimisto, Espoon kaupunki, Helsingin hiippakunta.  
Milestone Coaching and Consulting Oy
JaOi Valmennus Oy
Väärtti
Työhyvinvoinnin kehittäjien valmennus, työyhteisön osaamisen kehittäminen, osaamisen johtaminen Perspektiivinen dialogi, mentorointi, urakehittäminen (myös Skypen kautta)
Yritysvalmennus Esa Parikka
Organisaatioiden haastavat muutosvalmennukset
Savon ammatti- ja aikuisopisto
BizBoost
AEL Oy
Esimies- ja työyhteisövalmennukset sekä business coaching
Kulmia Group
 • Strategian käytäntöön vienti
 • Johdon ja esimiesten sitouttaminen uuden kulttuurin rakentajiksi
 • Harjoittelukulttuurin rakentaminen
 • Johtoryhmien ja johdon valmennukset
 • Myynnin ja asiakaspalvelun valmennukset
 • Treenit aidoissa asiakas- ja johtamistilanteissa
 • Myynnin ja asiakaskohtaamisen toimintamallien rakentaminen
 • Sisäisten valmentajien valmennukset
Valmennuskumppani Pekka Raitala
Johtoryhmätyöskentely, strategian rakentaminen ja käytännön toteutus, johtaminen, myynti- ja esimiesvalmennus
Grano Group Oy
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, esimiestyön, tiimien ja työyhteisöjen kehittäminen, muutosjohtaminen, työnohjaukset
Projnik
projektihallinta, johtaminen ja hyveet, yritysvastuu
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Asiakaskokemuksen kehittäminen, myynti ja asiakaspalvelu, työyhteisötaidot
Konsultointi Kolmiapila Oy
Camp Consulting Oy
 • Henkilöstökyselyt ja asiakastutkimukset
 • Rekrytointi ja suorahaku
 • DiSC-tuoteperhe
Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
Muutostoimisto Flow Oy
Liiketoiminnan ja organisaation muutokset, Johtaminen ja esimiestyö, Asiakaskokemus, Yrityskulttuuri
Rema Partners Oy
Konsultointi Juha Taanila
MASTERMENTOR Tmi
Tutkimus ja yhteiskehittely, rakentava vuorovaikutus (NVC), ratkaisukeskeisyys, Ihminen tavattavissa -mentorointi.
Nordea Pankki Suomi Oyj, Savings & Wealth Offerings
Leaders House Oy
Johtamisen kehittäminen
Nordea Pankki Suomi Oyj, Training & Development FI
Myyntivalmennukset, vuorovaikutus
Liikunta- ja viidekeskus Oz Max
Tiimivalmennukset, työnhakuvalmennukset, ratkaisukeskeinen myynti, asiakaskohtaaminen
Ålands Banken
Markkinointi-instituutti
Management Institute Of Finland, MIF
Camp Consulting
ACD Consulting
Liiketoiminnan kehitys, Johtaminen, Vuorovaikutus