VALINNAINEN Sertifioitujan erikoisetu

Kesto: puoli päivää Sisältö:
  • Sitoutumisen kuusi osa-aluetta
  • Luottamuksen taso omassa tiimissäsi
  • Palautemittauksen hyödyntäminen tiimin kehittämisessä
  • Palautemittauksen käytännön toteuttaminen
  • Mittaustulosten käsittely tiimiläisten kanssa

12.10. Toimiva työyhteisö


Valmentajat

Kuva
Nimi
Yritys
Erikoistumisalueet
www
Mantec Ab / ManTecCon Oy
Johtamisjärjestelmät & johtamisen kehittäminen, Lean-johtaminen, Operational Excellence
HR4 Group
Asiakkuuksien johtaminen, työyhteisö-, esimies- ja johtamisvalmennus, vuorovaikutus ja luottamus
MLP Oy
Hallitun vaihtuvuuden johtaminen, Vuorovaikutus, Elämänhallinta
Florire Oy
Sales Energy Consulting SEC Oy
OP Keskus
freelance / opintovapaa
Sales Energy Consulting SEC Oy
Plusmore Oy
Yj Consulting
Ydinosaaminen: Esimiesvalmennukset, henkilöjohtaminen, vuorovaikutus- ja myyntivalmennukset
Lead Way Oy
Muutoksen johtaminen, myynnin johtaminen, johtajuuden kehittäminen, tiimien toiminnan tehostaminen ja vuorovaikutustaidot
Oicon Oy
Johtaminen ja esimiestyö, Yhteistyö ja vuorovaikutustaidot, Tavoitteista aktiiviseen tekemiseen
Tulosmarkat Oy
Rema Partners Oy
Pro-Source Oy
Osaamisen hankinta, Osaamisen johtaminen, Johtoryhmä sparraus
Sales Energy Consulting SEC Oy
KoJoKa
Esimies-, ryhmädynamiikka- ja myynnin valmennukset (DiSC), suorahaku ja uudelleensijoitukset.
Aspectum Consulting Oy
Monet Konstit
Nordea Pankki Suomi Oyj, Training & Development FI
Esimies- ja myynninjohtovalmennukset, myyntivalmennukset
Talent Vectia
ComTraining Oy
Q.motion Oy
MAX Potential Coaching & Consulting
DOOR Training & Consulting Oy
Actional Oy
Sparrausta strategian jalkautukseen myyntitoiminnassa.
Kaiku Helsinki Oy
Johtamisen viestintä, johtoryhmätyöskentely, strategian viestintä ja toimeenpano, vuorovaikutus ja esiintymistaidot
Hoo Moilanen
Organisaatiokulttuuri, myynti ja myyntikulttuuri, asiakaspalvelu
Milestone Coaching and Consulting Oy
JaOi Valmennus Oy
Väärtti
Työhyvinvoinnin kehittäjien valmennus, työyhteisön osaamisen kehittäminen, osaamisen johtaminen Perspektiivinen dialogi, mentorointi, urakehittäminen (myös Skypen kautta)
Yritysvalmennus Esa Parikka
Organisaatioiden haastavat muutosvalmennukset
Savon ammatti- ja aikuisopisto
BizBoost
AEL Oy
Esimies- ja työyhteisövalmennukset sekä business coaching
Sales Energy Consulting SEC Oy
Valmennuskumppani Pekka Raitala
Johtoryhmätyöskentely, strategian rakentaminen ja käytännön toteutus, johtaminen, myynti- ja esimiesvalmennus
Grano Group Oy
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, esimiestyön, tiimien ja työyhteisöjen kehittäminen, muutosjohtaminen, työnohjaukset
Projnik
projektihallinta, johtaminen ja hyveet, yritysvastuu
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Asiakaskokemuksen kehittäminen, myynti ja asiakaspalvelu, työyhteisötaidot
Konsultointi Kolmiapila Oy
Camp Consulting Oy
Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
Muutostoimisto Flow Oy
Liiketoiminnan ja organisaation muutokset, Johtaminen ja esimiestyö, Asiakaskokemus, Yrityskulttuuri
Rema Partners Oy
Konsultointi Juha Taanila
MASTERMENTOR Tmi
Nordea Pankki Suomi Oyj, Savings & Wealth Offerings
Leaders House Oy
Johtamisen kehittäminen
Nordea Pankki Suomi Oyj, Training & Development FI
Myyntivalmennukset, vuorovaikutus
Liikunta- ja viidekeskus Oz Max
Tiimivalmennukset, työnhakuvalmennukset, ratkaisukeskeinen myynti, asiakaskohtaaminen
Ålands Banken
Markkinointi-instituutti
Management Institute Of Finland, MIF
Camp Consulting
ACD Consulting
Liiketoiminnan kehitys, Johtaminen, Vuorovaikutus