Sertifioinnin kolmas osa perehdyttää mm. Work of Leaders -profiiliin. Katso sinulle sopiva päivä ja tule mukaan!

15.12.2017 Johtamisen parhaat käytännöt

Ilmoittautuminen suljettu.

19.1.2018 Johtamisen parhaat käytännöt

16.2.2018 Johtamisen parhaat käytännöt

16.3.2018 Johtamisen parhaat käytännöt

20.4.2018 Johtamisen parhaat käytännöt

18.5.2018 Johtamisen parhaat käytännöt


Valmentajat

Kuva
Nimi
Yritys
Erikoistumisalueet
www
Mantec Ab / ManTecCon Oy
Johtamisjärjestelmät & johtamisen kehittäminen, Lean-johtaminen, Operational Excellence
Milestone Coaching & Consulting
Vantaan kaupunki
Johtamis-, esimies- ja työyhteisövalmennukset sekä coaching
Valmennus Oy Liitos
Mehiläinen Työelämäpalvelut
Tiimien vuorovaikutus- ja muutosvalmennus, johdon ja esimiesten tuki, työhyvinvoinnin teemat, työkykyjohtaminen
MIF Management Institute of Finland
Johtoryhmien ja esimiestyön kehittäminen, jaetun / hajautetun johtajuuden eli vastuun kantamisen ja työyhteisötaitojen sisäistäminen, yksilöiden ja ryhmien työnohjaaminen sekä työnohjaajien kouluttaminen
Pro Growth Consulting Oy
Asiakkuuksien johtaminen, Johtamisen kehittäminen, Myynnin johtaminen ja myyntivalmennus
Brown Sales Partner Oy
Myyntivalmennukset, vuorovaikutustaidot, tiimivalmennukset, asiakaskokemus
Rema Partners Oy
Myynti, esimiestyö, asiakaspalvelu, vuorovaikutustaidot.
Florire Oy
Johdon ja johtoryhmien coaching, luova ongelmanratkaisu, johtamisen kehittäminen, kasvu ihmisenä, konfliktien ratkaisu  
Kulmia Group
Strategian arkeen vienti; myynnin, johdon ja asiakaspalvelun mallien rakentaminen; johdon ja esimiesten valmennukset
Ave Group Oy
Johtamisen ja johtamisjärjestelmien kehittäminen, vuorovaikutusvalmennus, tiimien toiminnan tehostaminen, muutosvalmennus ja henkilökohtainen sparraaminen.
Kulmia Group
Strategian rakentaminen ja kirkastaminen, johtoryhmä- ja hallitustyöskentely, kasvu- ja muutosohjelmat  
Mandare Oy
Johdon konsultointi, asennejohtaminen, kehittämisprojektit.
Oy Optimal Human Capital Ab
Organisaatioiden inhimillisen pääoman optimointi, johtaminen ja kehittäminen; asiakaspalvelun, myynnin ja asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen
Yj Consulting
Ydinosaaminen: Esimiesvalmennukset, henkilöjohtaminen, vuorovaikutus- ja myyntivalmennukset
Lead Way Oy
Muutoksen johtaminen, myynnin johtaminen, johtajuuden kehittäminen, tiimien toiminnan tehostaminen ja vuorovaikutustaidot
Oicon Oy
Tiimin yhteistyö, Ongelmatilanteiden käsittely, Haastavat organisaatiomuutokset
Nordea
Asiakaskohtaamis- ja myyntivalmennukset
Tulosmarkat Oy
Johtoryhmä- ja esimiesvalmennukset, yritystoiminnan kehittäminen eri osa-alueilla.
TCD Consulting and Research Oy
Strategisen ja tiedolla johtamisen hankkeet, johtamisen ja hyvinvoinnin tutkimukset, johtamisen valmennukset sekä akateemisten töiden ohjaus.
Pro-Source Oy
Osaamisen hankinta, Osaamisen johtaminen, Johtoryhmä sparraus
Camp Consulting
Kulmia Group
Liiketoiminnan ja myynnin kehitysohjelmat, toimintamallien ja prosessien kehittäminen (Lean), asiakassegmentointi
HR4
Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen
ComTraining Oy
Q.motion Oy
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, pelkojen kohtaamisen taitojen ja kyvykkyyden kehittäminen sekä luottamuksen rakentamisen taitojen valmentaminen ja fasilitointi tiimeissä.
True Diamonds Oy
Delivering Trust through solution focused leadership
DOOR Training & Consulting Oy
Kaiku Helsinki Oy
Johtamisen viestintä, johtoryhmätyöskentely, strategian viestintä ja toimeenpano, vuorovaikutus ja esiintymistaidot
Hoo Moilanen
Organisaatiokulttuuri, myynti ja myyntikulttuuri, asiakaspalvelu, esimiestyö, johtoryhmien kehittäminen, palvelukulttuurin kehittäminen
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Terveydenhuolto ja sen johtaminen. Opetus ja ohjaus. Projektisuunnittelu, -johtaminen ja rahoituksen hakeminen.
Dereco Oy
Muutosjohtaminen, johtaminen, esimiestaidot, tiimien toiminnan kehittäminen, coaching, strategian jalkauttaminen
Ave Group Oy
Johtoryhmän ja hallitustyöskentelyn kehittäminen, organisaation muutos ja transformaatio, vuorovaikutustaidot  
Milestone Coaching and Consulting Oy
JaOi Valmennus Oy
Yritysvalmennus Esa Parikka
Organisaatioiden haastavat muutosvalmennukset
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Golden Gate Consulting Oy
Kulmia Group
Strategian käytäntöön vienti, johdon ja esimiesten sitouttaminen uuden kulttuurin rakentajiksi, myynnin ja asiakaspalvelun valmennukset, treenit aidoissa asiakas- ja johtamistilanteissa
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Asiakaskokemuksen kehittäminen, myynti ja asiakaspalvelu, työyhteisötaidot
Elämänjälki avoin yhtiö
Konsultointi, johtaminen, elämänhallinta, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittäminen.
Valmennuskaarre
Vuorovaikutusvalmennukset, myyntaidot, luottamuksen rakentaminen, esimiesvalmiuksien lisääminen
Camp Consulting Oy
Henkilöstökyselyt ja asiakastutkimukset, rekrytointi ja suorahaku, DiSC-tuoteperhe
Muutostoimisto Flow Oy
Liiketoiminnan ja organisaation muutokset, Johtaminen ja esimiestyö, Asiakaskokemus, Yrityskulttuuri
Kasvuyhtiö LOICCA Oy
Johtoryhmävalmennukset, strategia ja viestintä
Taiten Työssä
Valmentava esimiestyö, johtaminen ja tiimityön kehittäminen, laadukas asiakaskohtaaminen ja myynti
MASTERMENTOR Tmi
Telia Finland Oyj
Johtoryhmävalmennukset, tiimivalmennukset ja muutosjohtaminen.
Leaders House Oy
Johtamisen kehittäminen
ProOPPS Oy
Johtamis-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot; ammatillinen brändi ja maine; lähettiläänä, muutosagenttina vaikuttaminen, myös sosiaalisessa mediassa
Camp Consulting
Organisaatioiden kehittäminen, johdon ja myynnin kehittäminen, johtoryhmätason suorahaut
Mehiläinen Oy
Esimies- ja työyhteisövalmennukset
Kasvuyhtiö Loicca Oy
Muutosjohtaminen, kansainväliset kulttuurimuotoilut ja kasvuhankkeet
ACD Consulting
Liiketoiminnan kehitys, Johtaminen, Vuorovaikutus