Sertifioinnin kolmas osa perehdyttää mm. Work of Leaders -profiiliin. Katso sinulle sopiva päivä ja tule mukaan!

16.3.2018 Johtamisen parhaat käytännöt

20.4.2018 Johtamisen parhaat käytännöt

18.5.2018 Johtamisen parhaat käytännöt


Valmentajat

Kuva
Nimi
Yritys
Erikoistumisalueet
www
ACD Consulting
Liiketoiminnan kehitys, Johtaminen, Vuorovaikutus
Mehiläinen Työelämäpalvelut
Tiimien vuorovaikutus- ja muutosvalmennus, johdon ja esimiesten tuki, työhyvinvoinnin teemat, työkykyjohtaminen
Kulmia Group
Strategian rakentaminen ja kirkastaminen, johtoryhmä- ja hallitustyöskentely, kasvu- ja muutosohjelmat  
Mantec Ab / ManTecCon Oy
Johtamisjärjestelmät & johtamisen kehittäminen, Lean-johtaminen, Operational Excellence
MASTERMENTOR Tmi
Milestone Coaching & Consulting
Tiimikulttuurin ja yritysstrategian kehittäminen, yksilö- ja ryhmäkäyttäytymisen ymmärtäminen
Golden Gate Consulting Oy
Yj Consulting
Ydinosaaminen: Esimiesvalmennukset, henkilöjohtaminen, vuorovaikutus- ja myyntivalmennukset
Yritysvalmennus Esa Parikka
Organisaatioiden haastavat muutosvalmennukset
Hoo Moilanen
Organisaatiokulttuuri, myynti ja myyntikulttuuri, asiakaspalvelu, esimiestyö, johtoryhmien kehittäminen, palvelukulttuurin kehittäminen
Accountability Valmennus Oy
Erikoisalamme on Vastuunoton kulttuuri (Accountability). Autamme johtajia, johtoryhmiä, esimiehiä, tiimejä ja organisaatioita onnistumaan.
Oy Optimal Human Capital Ab
Organisaatioiden inhimillisen pääoman optimointi, johtaminen ja kehittäminen; asiakaspalvelun, myynnin ja asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Terveydenhuolto ja sen johtaminen. Opetus ja ohjaus. Projektisuunnittelu, -johtaminen ja rahoituksen hakeminen.
Kulmia Group
Liiketoiminnan ja myynnin kehitysohjelmat, toimintamallien ja prosessien kehittäminen (Lean), asiakassegmentointi
JaOi Valmennus Oy
Elämänjälki avoin yhtiö
Konsultointi, johtaminen, elämänhallinta, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittäminen.
Milestone Coaching and Consulting Oy
Brown Sales Partner Oy
Myyntivalmennukset, vuorovaikutustaidot, tiimivalmennukset, asiakaskokemus
ProOPPS Oy
Johtamis-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot; ammatillinen brändi ja maine; lähettiläänä, muutosagenttina vaikuttaminen, myös sosiaalisessa mediassa
Biisoni Group Oy
Rekrytointi ja rekrytoinnin kehittäminen
Leaders House Oy
Johtamisen kehittäminen
Kaiku Helsinki Oy
Johtamisen viestintä, johtoryhmätyöskentely, strategian viestintä ja toimeenpano, vuorovaikutus ja esiintymistaidot
MIF Management Institute of Finland
Johtoryhmien ja esimiestyön kehittäminen, jaetun / hajautetun johtajuuden eli vastuun kantamisen ja työyhteisötaitojen sisäistäminen, yksilöiden ja ryhmien työnohjaaminen sekä työnohjaajien kouluttaminen
TCD Consulting and Research Oy
Strategisen ja tiedolla johtamisen hankkeet, johtamisen ja hyvinvoinnin tutkimukset, johtamisen valmennukset sekä akateemisten töiden ohjaus.
Ave Group Oy
Johtamisen ja johtamisjärjestelmien kehittäminen, vuorovaikutusvalmennus, tiimien toiminnan tehostaminen, muutosvalmennus ja henkilökohtainen sparraaminen.
Nordea
Asiakaskohtaamis- ja myyntivalmennukset
Camp Consulting
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Asiakaskokemuksen kehittäminen, myynti ja asiakaspalvelu, työyhteisötaidot
Vantaan kaupunki
Johtamis-, esimies- ja työyhteisövalmennukset sekä coaching
Florire Oy
Johdon ja johtoryhmien coaching, luova ongelmanratkaisu, johtamisen kehittäminen, kasvu ihmisenä, konfliktien ratkaisu  
Dereco Oy
Muutosjohtaminen, johtaminen, esimiestaidot, tiimien toiminnan kehittäminen, coaching, strategian jalkauttaminen
Kasvuyhtiö Loicca Oy
Muutosjohtaminen, kansainväliset kulttuurimuotoilut ja kasvuhankkeet
HR4
Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen
Camp Consulting Oy
Henkilöstökyselyt ja asiakastutkimukset, rekrytointi ja suorahaku, DiSC-tuoteperhe
Rema Partners Oy
Myynti, esimiestyö, asiakaspalvelu, vuorovaikutustaidot.
Tulosmarkat Oy
Johtoryhmä- ja esimiesvalmennukset, yritystoiminnan kehittäminen eri osa-alueilla.
Mandare Oy
Johdon konsultointi, asennejohtaminen, kehittämisprojektit.
Pro-Source Oy
Osaamisen hankinta, Osaamisen johtaminen, Johtoryhmä sparraus
Muutostoimisto Flow Oy
Liiketoiminnan ja organisaation muutokset, Johtaminen ja esimiestyö, Asiakaskokemus, Yrityskulttuuri
Bavion Oy
Johtaminen, esimiestyö, muutoksien läpivienti, strategian- ja arvojen arkeen viennit
ComTraining Oy
Valmennuskaarre
Vuorovaikutusvalmennukset, myyntaidot, luottamuksen rakentaminen, esimiesvalmiuksien lisääminen
Oicon Oy
Tiimin yhteistyö, Ongelmatilanteiden käsittely, Haastavat organisaatiomuutokset
Ave Group Oy
Johtoryhmän ja hallitustyöskentelyn kehittäminen, organisaation muutos ja transformaatio, vuorovaikutustaidot  
Valmennus Oy Liitos
Johtamis- ja yrityskulttuurin kehittäminen
Human Side
Johtoryhmien ja esimiestyön kehittäminen
Mehiläinen Oy
Esimies- ja työyhteisövalmennukset
Savon ammattiopisto
Kasvuyhtiö LOICCA Oy
Johtoryhmävalmennukset, strategia ja viestintä
Kulmia Group
Strategian käytäntöön vienti, johdon ja esimiesten sitouttaminen uuden kulttuurin rakentajiksi, myynnin ja asiakaspalvelun valmennukset, treenit aidoissa asiakas- ja johtamistilanteissa
Taiten Työssä
Valmentava esimiestyö, johtaminen ja tiimityön kehittäminen, laadukas asiakaskohtaaminen ja myynti
Camp Consulting
Organisaatioiden kehittäminen, johdon ja myynnin kehittäminen, johtoryhmätason suorahaut
Lead Way Oy
Muutoksen johtaminen, myynnin johtaminen, johtajuuden kehittäminen, tiimien toiminnan tehostaminen ja vuorovaikutustaidot
True Diamonds Oy
Delivering Trust through solution focused leadership
Telia Finland Oyj
Johtoryhmävalmennukset, tiimivalmennukset ja muutosjohtaminen.
Kulmia Group
Strategian arkeen vienti; myynnin, johdon ja asiakaspalvelun mallien rakentaminen; johdon ja esimiesten valmennukset
Pro Growth Consulting Oy
Asiakkuuksien johtaminen, Johtamisen kehittäminen, Myynnin johtaminen ja myyntivalmennus
Q.motion Oy
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, pelkojen kohtaamisen taitojen ja kyvykkyyden kehittäminen sekä luottamuksen rakentamisen taitojen valmentaminen ja fasilitointi tiimeissä.