Everything DiSC -valmentajavalmennuksen 1. koulutuspäivä

Kuuluu kaikille

Kesto: yksi työpäivä

Sisältö:

  • DiSC-ajattelun taustat, teoria ja tutkimus
  • Everything DiSC-mallin käytettävyys ja hyödyntäminen
  • Everything DiSC -työyhteisöprofiilin sisältö ja tulkinta
  • Valmentajaraportti ja vertailut
  • EPIC-profiilien tuotantojärjestelmä
  • eDiSC – oppimisympäristö, MyEverythingDiSC.com

1.9.2017 Everything DiSC® -työyhteisöprofiili: taustat, teoria ja tulkinta

1. koulutuspäivä, kuuluu kaikille

Ilmoittautuminen suljettu.

6.10.2017 Everything DiSC® -työyhteisöprofiili: taustat, teoria ja tulkinta

1. koulutuspäivä, kuuluu kaikille

3.11.2017 Everything DiSC® -työyhteisöprofiili: taustat, teoria ja tulkinta

1. koulutuspäivä, kuuluu kaikille

1.12.2017 Everything DiSC® -työyhteisöprofiili: taustat, teoria ja tulkinta

1. koulutuspäivä, kuuluu kaikille    

12.1.2018 Everything DiSC® -työyhteisöprofiili: taustat, teoria ja tulkinta

1. koulutuspäivä, kuuluu kaikille

2.2.2018 Everything DiSC® -työyhteisöprofiili: taustat, teoria ja tulkinta

1. koulutuspäivä, kuuluu kaikille

2.3.2018 Everything DiSC® -työyhteisöprofiili: taustat, teoria ja tulkinta

1. koulutuspäivä, kuuluu kaikille

6.4.2018 Everything DiSC® -työyhteisöprofiili: taustat, teoria ja tulkinta

1. koulutuspäivä, kuuluu kaikille

4.5.2018 Everything DiSC® -työyhteisöprofiili: taustat, teoria ja tulkinta

1. koulutuspäivä, kuuluu kaikille

1.6.2018 Everything DiSC® -työyhteisöprofiili: taustat, teoria ja tulkinta

1. koulutuspäivä, kuuluu kaikille


Valmentajat

Kuva
Nimi
Yritys
Erikoistumisalueet
www
Mantec Ab / ManTecCon Oy
Johtamisjärjestelmät & johtamisen kehittäminen, Lean-johtaminen, Operational Excellence
Milestone Coaching & Consulting
Vantaan kaupunki
Johtamis-, esimies- ja työyhteisövalmennukset sekä coaching
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Tiimi-, työyhteisö-, ja uravalmennukset, sekä coaching.
MIF Management Institute of Finland
Johtoryhmä-, esimies- ja työyhteisövalmennukset sekä työnohjaus
HR4 Group
Asiakkuuksien johtaminen, työyhteisö-, esimies- ja johtamisvalmennus, vuorovaikutus ja luottamus
MLP Oy
Hallitun vaihtuvuuden johtaminen, Vuorovaikutus, Elämänhallinta
Nordea Pankki Suomi Oyj, Training & Development FI
Asiakaskohtaamis- ja myyntivalmennukset
Oy Purple Flame Ltd
Pro Growth Consulting Oy
Asiakkuuksien johtaminen, Johtamisen kehittäminen, Myynnin johtaminen ja myyntivalmennus
Brown Sales Partner Oy
Myyntivalmennukset, vuorovaikutustaidot, tiimivalmennukset
Rema Partners Oy
Myynti, esimiestyö, asiakaspalvelu, vuorovaikutustaidot.
Florire Oy
Sales Energy Consulting SEC Oy
OP Keskus
freelance / opintovapaa
Sales Energy Consulting SEC Oy
Mandare Oy
Johdon konsultointi, asennejohtaminen, kehittämisprojektit.
Plusmore Oy
Oy Optimal Human Capital Ab
Organisaatioiden inhimillisen pääoman optimointi, johtaminen ja kehittäminen. Myynnin ja asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen. Asiakaspalvelun johtaminen ja kehittäminen.
Yj Consulting
Ydinosaaminen: Esimiesvalmennukset, henkilöjohtaminen, vuorovaikutus- ja myyntivalmennukset
Lead Way Oy
Muutoksen johtaminen, myynnin johtaminen, johtajuuden kehittäminen, tiimien toiminnan tehostaminen ja vuorovaikutustaidot
Oicon Oy
Johtaminen ja esimiestyö, Yhteistyö ja vuorovaikutustaidot, Tavoitteista aktiiviseen tekemiseen
Tulosmarkat Oy
Suomen Terveystalo
Osaamisen ja esimiestyön kehittäminen, muutosjohtaminen.
Rema Partners Oy
HRM Partners Oy
Henkilöstötuottavuus, työyhteisövalmennus, uran ja työn muutostilanteet, coaching.
Pro-Source Oy
Osaamisen hankinta, Osaamisen johtaminen, Johtoryhmä sparraus
Sales Energy Consulting SEC Oy
KoJoKa
Esimies-, ryhmädynamiikka- ja myynnin valmennukset (DiSC), suorahaku ja uudelleensijoitukset.
Aspectum Consulting Oy
Monet Konstit
Nordea Pankki Suomi Oyj, Training & Development FI
Esimies- ja myynninjohtovalmennukset, myyntivalmennukset
Talent Vectia
ComTraining Oy
Q.motion Oy
True Diamonds Oy
Delivering Trust through solution focused leadership
MAX Potential Coaching & Consulting
DOOR Training & Consulting Oy
Actional Oy
Sparrausta strategian jalkautukseen myyntitoiminnassa.
Hilti (Suomi) Oy
Kaiku Helsinki Oy
Johtamisen viestintä, johtoryhmätyöskentely, strategian viestintä ja toimeenpano, vuorovaikutus ja esiintymistaidot
Hoo Moilanen
Organisaatiokulttuuri, myynti ja myyntikulttuuri, asiakaspalvelu
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Terveydenhuolto ja sen johtaminen. Opetus ja ohjaus. Projektisuunnittelu, -johtaminen ja rahoituksen hakeminen.
Milestone Coaching and Consulting Oy
JaOi Valmennus Oy
Väärtti
Työhyvinvoinnin kehittäjien valmennus, työyhteisön osaamisen kehittäminen, osaamisen johtaminen, uravalmennus
Yritysvalmennus Esa Parikka
Organisaatioiden haastavat muutosvalmennukset
Sovelto Oyj
Johtajuus / leadership, projektijohtaminen, esimiestyö, liiketoiminnan johtaminen
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Golden Gate Consulting Oy
BizBoost
AEL Oy
Esimies- ja työyhteisövalmennukset sekä business coaching
Sales Energy Consulting SEC Oy
Valmennuskumppani Pekka Raitala
Johtoryhmätyöskentely, strategian rakentaminen ja käytännön toteutus, johtaminen, myynti- ja esimiesvalmennus
Grano Oy
Projnik
projektihallinta, johtaminen ja hyveet, yritysvastuu
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Asiakaskokemuksen kehittäminen, myynti ja asiakaspalvelu, työyhteisötaidot
Cocreate Oy
Muutoksen johtaminen, myynnin johtaminen, myynnin järkevöittäminen, johtajuuden kehittäminen, tiimien toiminnan tehostaminen ja vuorovaikutustaidot.
Elämänjälki avoin yhtiö
Konsultointi, johtaminen, elämänhallinta, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittäminen.
Valmennuskaarre
Vuorovaikutusvalmennukset, myyntaidot, luottamuksen rakentaminen, esimiesvalmiuksien lisääminen
Konsultointi Kolmiapila Oy
Valmennuskumppani Oy
Johtamisen, työyhteisöjen ja myynnin kehittäminen. Coaching-ohjelmat johdolle, avainhenkilöille, ryhmille ja tiimeille.
Camp Consulting Oy
Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
Muutostoimisto Flow Oy
Liiketoiminnan ja organisaation muutokset, Johtaminen ja esimiestyö, Asiakaskokemus, Yrityskulttuuri
Rema Partners Oy
Konsultointi Juha Taanila
MASTERMENTOR Tmi
True Diamonds Oy
Tutkimus ja yhteiskehittely, rakentava vuorovaikutus (NVC), ratkaisukeskeisyys, Ihminen tavattavissa -mentorointi.
Nordea Pankki Suomi Oyj, Savings & Wealth Offerings
Leaders House Oy
Johtamisen kehittäminen
ProOPPS Oy
  • Johtamis-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot
  • Ammatillinen brändi ja maine
  • Lähettiläänä, muutosagenttina vaikuttaminen, myös sosiaalisessa mediassa.
Nordea Pankki Suomi Oyj, Training & Development FI
Myyntivalmennukset, vuorovaikutus
Liikunta- ja viidekeskus Oz Max
Tiimivalmennukset, työnhakuvalmennukset, ratkaisukeskeinen myynti, asiakaskohtaaminen
Nordea Pankki Suomi Oyj, Training & Development FI
Asiakaskohtaamisen, myynnin ja myynnin johtamisen valmennukset
Ålands Banken
Markkinointi-instituutti
Management Institute Of Finland, MIF
Camp Consulting
Gaia Leadership Oy
Coaching (PCC), valmennus, konsultointi
Prime Coaching & Consulting
ACD Consulting
Liiketoiminnan kehitys, Johtaminen, Vuorovaikutus