Tämä on Everything DiSC -sertifioinnin ensimmäinen osa. Valitse valmennuspäivä ja ilmoittaudu mukaan.

12.1.2018 Everything DiSC® -työkalut ja tiimivalmennus

Ilmoittautuminen suljettu.

2.2.2018 Everything DiSC® -työkalut ja tiimivalmennus

2.3.2018 Everything DiSC®-työkalut ja tiimivalmennus

6.4.2018 Everything DiSC® -työkalut ja tiimivalmennus

4.5.2018 Everything DiSC®-työkalut ja tiimivalmennus

1.6.2018 Everything DiSC®-työkalut ja tiimivalmennus


Valmentajat

Kuva
Nimi
Yritys
Erikoistumisalueet
www
Mantec Ab / ManTecCon Oy
Johtamisjärjestelmät & johtamisen kehittäminen, Lean-johtaminen, Operational Excellence
Milestone Coaching & Consulting
Vantaan kaupunki
Johtamis-, esimies- ja työyhteisövalmennukset sekä coaching
Valmennus Oy Liitos
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Tiimi-, työyhteisö-, ja uravalmennukset, sekä coaching.
Algu Oy
Älykkäät johtamisjärjestelmät, itseohjautuva organisaatio, itsensä johtaminen, johdon ja esimiesten coaching
Mehiläinen Työelämäpalvelut
Tiimien vuorovaikutus- ja muutosvalmennus, johdon ja esimiesten tuki, työhyvinvoinnin teemat, työkykyjohtaminen
MIF Management Institute of Finland
Johtoryhmien ja esimiestyön kehittäminen, jaetun / hajautetun johtajuuden eli vastuun kantamisen ja työyhteisötaitojen sisäistäminen, yksilöiden ja ryhmien työnohjaaminen sekä työnohjaajien kouluttaminen
Nordea Pankki Suomi Oyj, Training & Development FI
Asiakaskohtaamis- ja myyntivalmennukset
Oy Purple Flame Ltd
Pro Growth Consulting Oy
Asiakkuuksien johtaminen, Johtamisen kehittäminen, Myynnin johtaminen ja myyntivalmennus
Brown Sales Partner Oy
Myyntivalmennukset, vuorovaikutustaidot, tiimivalmennukset, asiakaskokemus
Rema Partners Oy
Myynti, esimiestyö, asiakaspalvelu, vuorovaikutustaidot.
Algu Oy
Kehollinen tietoisuus ja viestintä, työhyvinvointi.
Florire Oy
Johdon ja johtoryhmien coaching, luova ongelmanratkaisu, johtamisen kehittäminen, kasvu ihmisenä, konfliktien ratkaisu  
Kulmia Group
Strategian arkeen vienti; myynnin, johdon ja asiakaspalvelun mallien rakentaminen; johdon ja esimiesten valmennukset
Ave Group Oy
Johtamisen ja johtamisjärjestelmien kehittäminen, vuorovaikutusvalmennus, tiimien toiminnan tehostaminen, muutosvalmennus ja henkilökohtainen sparraaminen.
Balentor Oy
Johtaminen, esimiestehtävät, strateginen johtaminen, myynti ja markkinointi.
OP Keskus
freelance / opintovapaa
Kulmia Group
Strategian rakentaminen ja kirkastaminen, johtoryhmä- ja hallitustyöskentely, kasvu- ja muutosohjelmat  
Mandare Oy
Johdon konsultointi, asennejohtaminen, kehittämisprojektit.
Plusmore Oy
Innovaatiosetelituottaja Ely-keskuksen Analyysi- ja Konsultointipalvelujen sertifioitu konsultti
Oy Optimal Human Capital Ab
Organisaatioiden inhimillisen pääoman optimointi, johtaminen ja kehittäminen; asiakaspalvelun, myynnin ja asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen
Yj Consulting
Ydinosaaminen: Esimiesvalmennukset, henkilöjohtaminen, vuorovaikutus- ja myyntivalmennukset
Lead Way Oy
Muutoksen johtaminen, myynnin johtaminen, johtajuuden kehittäminen, tiimien toiminnan tehostaminen ja vuorovaikutustaidot
Oicon Oy
Tiimin yhteistyö, Ongelmatilanteiden käsittely, Haastavat organisaatiomuutokset
Confiar
Muutosjohtamisen, johtamisen, myynnin ja vuorovaikuttamisen vahvaa asiantuntijuutta
Biisoni Group Oy
Rekrytointi ja rekrytoinnin kehittäminen
Nordea
Asiakaskohtaamis- ja myyntivalmennukset
Tulosmarkat Oy
Johtoryhmä- ja esimiesvalmennukset, yritystoiminnan kehittäminen eri osa-alueilla.
Rema Partners Oy
Esimiestyön johtamisen kehittäminen, myyntiprosessit ja myynnin kehittäminen, asioiden arkeen vieminen pysyvästi
HRM Partners Oy
Henkilöstötuottavuus, työyhteisövalmennus, uran ja työn muutostilanteet, coaching.
Pro-Source Oy
Osaamisen hankinta, Osaamisen johtaminen, Johtoryhmä sparraus
Camp Consulting
Kulmia Group
Liiketoiminnan ja myynnin kehitysohjelmat, toimintamallien ja prosessien kehittäminen (Lean), asiakassegmentointi
Sales Factor Consulting SFC Oy
KoJoKa
Esimies-, ryhmädynamiikka- ja myynnin valmennukset (DiSC), suorahaku ja uudelleensijoitukset.
Aspectum Consulting Oy
Monet Konstit
Rastor Oy Kuopio
Yksilövalmennukset ja -sparraukset, tiimivalmennukset, työyhteisöviestintä
Nordea Pankki Suomi Oyj, Training & Development FI
Esimies- ja myynninjohtovalmennukset, myyntivalmennukset
HR4
Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen
Nordea
ACC coach (ICF Certified), Senior Recruiter
Talent Vectia
Rastor Oy Espoo
Vuorovaikutustaidot työelämässä, myyjien valmentaminen
ComTraining Oy
Q.motion Oy
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, pelkojen kohtaamisen taitojen ja kyvykkyyden kehittäminen sekä luottamuksen rakentamisen taitojen valmentaminen ja fasilitointi tiimeissä.
True Diamonds Oy
Delivering Trust through solution focused leadership
MAX Potential Coaching & Consulting
DOOR Training & Consulting Oy
Actional Oy
Sparrausta strategian jalkautukseen myyntitoiminnassa.
Hilti (Suomi) Oy
Kaiku Helsinki Oy
Johtamisen viestintä, johtoryhmätyöskentely, strategian viestintä ja toimeenpano, vuorovaikutus ja esiintymistaidot
Hoo Moilanen
Organisaatiokulttuuri, myynti ja myyntikulttuuri, asiakaspalvelu, esimiestyö, johtoryhmien kehittäminen, palvelukulttuurin kehittäminen
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Terveydenhuolto ja sen johtaminen. Opetus ja ohjaus. Projektisuunnittelu, -johtaminen ja rahoituksen hakeminen.
Dereco Oy
Muutosjohtaminen, johtaminen, esimiestaidot, tiimien toiminnan kehittäminen, coaching, strategian jalkauttaminen
Ave Group Oy
Johtoryhmän ja hallitustyöskentelyn kehittäminen, organisaation muutos ja transformaatio, vuorovaikutustaidot  
Milestone Coaching and Consulting Oy
JaOi Valmennus Oy
Väärtti
Työhyvinvoinnin kehittäjien valmennus, työyhteisön osaamisen kehittäminen, osaamisen johtaminen Perspektiivinen dialogi, mentorointi, urakehittäminen (myös Skypen kautta)
Yritysvalmennus Esa Parikka
Organisaatioiden haastavat muutosvalmennukset
Sovelto Oyj
Johtajuus / leadership, projektijohtaminen, esimiestyö, liiketoiminnan johtaminen
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Golden Gate Consulting Oy
BizBoost
AEL Oy
Esimies- ja työyhteisövalmennukset sekä business coaching
Kulmia Group
Strategian käytäntöön vienti, johdon ja esimiesten sitouttaminen uuden kulttuurin rakentajiksi, myynnin ja asiakaspalvelun valmennukset, treenit aidoissa asiakas- ja johtamistilanteissa
Valmennuskumppani Pekka Raitala
Johtoryhmätyöskentely, strategian rakentaminen ja käytännön toteutus, johtaminen, myynti- ja esimiesvalmennus
Grano Group Oy
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, esimiestyön, tiimien ja työyhteisöjen kehittäminen, muutosjohtaminen, työnohjaukset
Würth Oy
Projnik
projektihallinta, johtaminen ja hyveet, yritysvastuu
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Asiakaskokemuksen kehittäminen, myynti ja asiakaspalvelu, työyhteisötaidot
Cocreate Oy
Muutoksen johtaminen, myynnin johtaminen, myynnin järkevöittäminen, johtajuuden kehittäminen, tiimien toiminnan tehostaminen ja vuorovaikutustaidot.
Elämänjälki avoin yhtiö
Konsultointi, johtaminen, elämänhallinta, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittäminen.
Valmennuskaarre
Vuorovaikutusvalmennukset, myyntaidot, luottamuksen rakentaminen, esimiesvalmiuksien lisääminen
Konsultointi Kolmiapila Oy
Valmennuskumppani Oy
Johtamisen, työyhteisöjen ja myynnin kehittäminen. Coaching-ohjelmat johdolle, avainhenkilöille, ryhmille ja tiimeille.
Camp Consulting Oy
Henkilöstökyselyt ja asiakastutkimukset, rekrytointi ja suorahaku, DiSC-tuoteperhe
Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
Muutostoimisto Flow Oy
Liiketoiminnan ja organisaation muutokset, Johtaminen ja esimiestyö, Asiakaskokemus, Yrityskulttuuri
Rema Partners Oy
AEL Oy
Elinkeinoelämä, palveluliiketoimintateollisuus
Kasvuyhtiö LOICCA Oy
Johtoryhmävalmennukset, strategia ja viestintä
Taiten Työssä
Valmentava esimiestyö, johtaminen ja tiimityön kehittäminen, laadukas asiakaskohtaaminen ja myynti
MASTERMENTOR Tmi
Tutkimus ja yhteiskehittely, rakentava vuorovaikutus (NVC), ratkaisukeskeisyys, Ihminen tavattavissa -mentorointi.
Nordea Pankki Suomi Oyj, Savings & Wealth Offerings
Erilaisten valmennusten suunnittelu ja toteutus, valmentajien valmentaminen, johtaminen
Telia Finland Oyj
Johtoryhmävalmennukset, tiimivalmennukset ja muutosjohtaminen.
Leaders House Oy
Johtamisen kehittäminen
ProOPPS Oy
Johtamis-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot; ammatillinen brändi ja maine; lähettiläänä, muutosagenttina vaikuttaminen, myös sosiaalisessa mediassa
Nordea Pankki Suomi Oyj, Training & Development FI
Myyntivalmennukset, vuorovaikutus
Opiframe
Tiimivalmennukset, työnhakuvalmennukset, ratkaisukeskeinen myynti, asiakaskohtaaminen, liiketoiminnan kehittäminen
Nordea Pankki Suomi Oyj, Training & Development FI
Asiakaskohtaamisen, myynnin ja myynnin johtamisen valmennukset
Ålandsbanken
Itsensä johtaminen, myynnin johtaminen, muutosjohtaminen, esimiestaidot
IWELLO
Kotimaisilla ja kansainvälisillä toimialoilla esimies-, myynti- ja vuorovaikutusvalmennukset, itsensä johtamisen valmennukset
Camp Consulting
Organisaatioiden kehittäminen, johdon ja myynnin kehittäminen, johtoryhmätason suorahaut
Luotain Consulting Oy
Arvostava vuorovaikutus, valmentava johtajuus, johdon työnohjaaja MasterCSLE, työnohjaaja STOry, Mindfulness-ohjaajakoulutus
Gaia Leadership Oy
Coaching (PCC), valmennus, konsultointi
Mehiläinen Oy
Esimies- ja työyhteisövalmennukset
Kasvuyhtiö Loicca Oy
Muutosjohtaminen, kansainväliset kulttuurimuotoilut ja kasvuhankkeet
ACD Consulting
Liiketoiminnan kehitys, Johtaminen, Vuorovaikutus