MLP Modular Learning Processes Oy

Henkilöstön, esimies- ja tiimityön & työhyvinvoinnin kehittäjä

Olemme Suomen Everything DiSC ja The Five Behaviors of a Cohesive Team -valmennusratkaisuiden sertifioija ja kouluttaja.

 • Yli 500 ammattilaista Suomessa käyttää ratkaisuitamme.
 • Maailmanlaajuisesti DiSC-valmentajia on 80 maassa.

Näemme ratkaisut tapana luoda yhteinen kieli, jolla keskustella työntekijöiden erilaisuudesta, vahvuuksista ja heikkouksista.

Tiedämme, että vuorovaikutus on tapa nostaa työntekijöiden tuloksellisuutta ja työyhteisön hyvinvointia.

Mitä teemme?

Olemme auttaneet vuodesta 1999 lähtien  yrityksiä  ja organisaation kehittäjiä hyödyntämään maailman suosituimpia vuorovaikutus- ja tiimityöratkaisuita:  Everything DiSC®  ja The Five Behaviours of a Cohesive Team™ – ja valmennustyökaluja ja henkilöprofiileja.

 

 • Valmennamme eli sertifioimme käyttämään ratkaisuita.
 • Toteutamme työyhteisöjen tutkimuksia ja mittauksia.

Luotettava ja validoitu henkilöarvioinnin ja kehittämisen kumppani

Henkilöarvioinnin työkaluja on tarjolla hyvin paljon ja niiden luonne vaihtelee suuresti. Laki yksityisyyden suojasta (13§) säätelee henkilöarvioinnissa käytettävien työkalujen laatua. MLP:n henkilöprofiloinnin työkalut on ensisijaisesti tarkoitettu kehittämisen tueksi. Niillä on laaja tutkimustausta ja ne täyttävät yksityisyyden suojan vaateet

 • Alkuperäinen DiSC®-mittausmenetelmä luotiin jo yli 40 vuotta sitten. Sen oikeudet omistaa John Wiley & Sons, Inc. Suomessa sitä edustaa MLP Modular Learning Processes Oy.
 • Lainmukaisuus. MLP noudattaa henkilö- ja soveltuvuusarviointitesteissään niistä säädettyä lakia. Käytännössä se tarkoittaa työkalujen validointia.
 • Käytettävyys tarkoittaa sitä, että tuotteet pitää pystyä liittämään mihin tahansa työelämän vaiheeseen Rekrytoinnista mentorointiin™, niin että niistä on todellista hyötyä.
 • Kansainvälisyys.  MLP:n päämies John Wiley & Sons, Inc. toimii yli 25 validoidulla kielellä yli 80 maassa. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa vain alkuperäisen DiSC Classic® ja Everything DiSC® -tuoteperheiden työkaluihin.
 • Validointi
  • Kuinka luotettava (reliability) menetelmä on?
   – Vakaus – menetelmän kyky välittää samoja mittaustuloksia eri ajanjaksona
   – Sisäinen johdonmukaisuus –  niiden kysymysten korrelaatio, joiden on tarkoitus mitata samaa asiaan. Mittarina Cronbachin Alpha.
  • Kuinka pätevä (validity) menetelmä on? (Menetelmän tarkkuus.)
  • Mitä enemmän menetelmä mittaa sitä, mitä sen pitää mitata, sitä pätevämpi menetelmä on.
   – Sisäiset korrelaatiot  – rakenteellinen luotettavuus
   – MDS  Multi Dimensional Scaling – ulottuvuuksien samanaikainen, visuaalinen tarkastelu
   – Faktorianalyysi – mitkä termit korreloivat hyvin keskenään – muodostavat faktorin

Me olemme MLP

Anne-Mari Ala-Kuha, Sisältömarkkinointi & asiakaspalvelu
+358440559005 /anne-mari@mlp.fi

 

Terhi Bisi, Henkilöstökonsultti (perhevapaalla)
+358440556376 / terhi@mlp.fi

 

Tuija Hirvonen, Henkilöstökonsultti
+358440555076 / tuija@mlp.fi

 

Hannu Häyrinen, Partneri & fasilitaattori
+358440555075 / hannu@mlp.fi

 

Sami Jalonen, Toimitusjohtaja
+358400605225  / sami@mlp.fi

MLP