Keino tunnistaa ja rakentaa menestyvä tiimikulttuuri

The Five Behaviors – Tiimin viisi toimintatasoa -valmennusohjelma

 

Tiimin viisi toimintatasoa on tiimiarvioon perustuva prosessi ja valmennusohjelma. Se auttaa esimiehiä, tiiminjäseniä ja organisaatiota ymmärtämään, mitä yhtenäisen ja tehokkaan tiimin rakentaminen tarkoittaa.

Tiimin viisi toimintatasoa perustuu Patrick Lencionin luomaan tiimimalliin ja menestyskirjaan The Five Dysfunctions of a Team (suom. Tiimin viisi toimintahäiriötä).

Tiimi on toimiva, kun tiimin jäsenet uskaltavat luottaa toisiinsa, myöntää haavoittuvuutensa ja kohdata konfliktit.

 

 

 

Prosessin ja malliin kuuluvien tiimiprofiilien avulla tiimin jäsenet ymmärtävät, miten he toimivat näissä viidessä eri tasossa. Tiimin jäsenten erilaisuuden he oppivat ymmärtämään Everyhing DiSC -mallin avulla.

MLP sertfioi valmentajia ja  organisaation kehittäjiä käyttämään Tiimin viisi toimintatasoa -työkaluja ja profiileja työyhteisöissä. Suomenkieliset valmennukset alkavat syksyllä 2017.

Patric Lencioni & The Five Behaviors of a Cohesive Team

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ -tuoteperhe on  Wileyn ja Patric Lencionin yhteistyön tulos.

Lencionin menestyskirjaa Five Dysfunctions of a team (suom. Viisi toimintähäiriötä tiimissä) on myyty jo yli 2,5 miljoonaa.

Patrick Lencioni esiintyy 3.10.2017 Nordic Business Forumin puhujana ja 4.10. MLP:n kutsuvierastilaisuudessa.

 

 

 

 

 

Luottamukseen perustuva tiimimalli

 

Luottamus

Luottamus on mahdollista vain silloin kuin tiimin jäsenet suostuvat olemaan täysin haavoittuvaisia suhteessa toisiinsa. Tiimiläiset luottavat siihen, että tiimin jäsenten pyrkimykset ovat hyviä, eikä kenenkään tarvitse suojautua tai varoa toisiaan.

Konflikti

Kaikki tiimit tarvitsevat rakentavia konflikteja kasvaakseen. Näin siitäkin huolimatta, että suuri osa meistä koittaa niitä välttää, varsinkin työelämässä. Kun tiimiläisten välinen suhde rakentuu luottamuksen varaan, konfliktit palvelevat yhteistä hyvää. Rakentava konflikti auttaa tuottamaan parhaan ratkaisun nopeimmassa mahdollisessa ajassa.
Ilman politikointia, taktikointia tai pelaamista keskustelu on avointa ja positiivisella tavalla haastavaa.

Sitoutuminen

Toimiva tiimi sitoutuu yhteisiin päätöksiin, vaikka kaikki eivät olisikaan samaa mieltä. Tiimi on kestävä vain, jos kaikki haluavat sitoutua ja siirtyä eteenpäin. Alkuperäinen DiSC-tyyli selittää sitoutumisen eroja tehokkaasti:
 • D-tyyli haluaa ottaa vastuuta ja päättää nopeasti.
 • i-tyylin edustajille ihmissuhteet ovat tärkeitä ja siksi he saattavat olla valmiimpia sitoutumaan tilanteessa, jossa tiimihenki on vahva.
 • S-tyyli harkitsee päätöksiä huolella ja siksi he haluavatkin olla täysin varmoja ennen kuin sitoutuvat mihinkään.
 • C-tyylin edustajat eivät perusta päätöksiään tunteeseen tai intuitioon. He toimivat objektiivisen informaation varassa.

 

Vastuullisuus

Tehokkaat tiimit eivät karta puuttumista toisten tiimiläisten tekemisiin, mutta sekin edellyttää vahvaa keskinäistä luottamusta. Kyse ei ole toisten asioihin puuttumisesta vaan tilivelvollisuudesta.

 • He varmistavat, että alisuoriutujat kokevat painetta parantaa suoritustaan.
 • Tunnistavat mahdolliset ongelmat nopeasti kyseenalaistamalla epäröimättä toistensa lähestymistapoja.
 • Synnyttävät keskinäistä kunnioitusta, koska kaikilla tiimiläisillä on samat korkeat laatuvaatimukset.

 

Tässäkin suhteessa tiimiläiset poikkeavat toisistaan.

 • D-tyyli arvostaa suoruutta.
 • i-tyylille on tärkeää edetä myönteisessä hengessä.
 • S-tyyli arvostaa harkittua, mutta samalla suoraa lähestymistä.
 • C-tyyli haluaa totuudemukaisen, loogisen perustelun.

 

Tulokset

Tiimin tavoitteena on saavuttaa tuloksia. Tästä huolimatta yksilöiden etu ajaa usein tiimin tavoitteiden edelle. Samoin, jos ”on mukava olla tämän tiimin jäsen” -asenne korostuu liikaa, tiimi alkaa elää itselleen ja se estää annettujen tavoitteiden saavuttamisen.

Tiimin viisi toimintatasoa esiteltiin MLP-webinaarissa