Everything DiSC® -valmentajavalmennuksen koulutukset

Sertifiointikokemus

 • Koulutukset järjestetään MLP:n tiloissa Vantaan Äyritiellä, tarvittaessa tilaajan omissa tiloissa (ryhmä).
 • Ilmoittautumisen jälken saat vahvistusviestin ja lisäohjeita sähköpostiisi. Asiakaspalvelumme pitää sinuun yhteyttä sertifiointiprossin ajan.
 • Kaikkiin Äyritien koulutuksiin sisältyy ihana aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvi Fazer Vivace -ravintolassa tai koulutustilassa.
 • Muista ilmoittaa erityisruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä!

Everything DiSC® -työyhteisöprofiili: taustat, teoria ja tulkinta

1. koulutuspäivä

Kuuluu kaikille

Kesto: yksi työpäivä

Sisältö:

 • DiSC-ajattelun taustat, teoria ja tutkimus
 • Everything DiSC-mallin käytettävyys ja hyödyntäminen
 • Everything DiSC -työyhteisöprofiilin sisältö ja tulkinta
 • Valmentajaraportti ja vertailut
 • EPIC-profiilien tuotantojärjestelmä
 • eDiSC – oppimisympäristö, MyEverythingDiSC.com

Tiimin vuorovaikutustaidot

2. valmentajavalmennuksen koulutus

Kuuluu kaikille

Kesto: puoli päivää

Sisältö:

 • henkilökohtaisen toimintatyylin vaikutus vuorovaikutuksen onnistumiseen tiimissä.
 • DiSC-viitekehys
 • Erilaisuus, vuorovaikutus ja mukauttaminen
 • Yhteistyön sujuvuus – missä erilaisuutemme näkyy
 • Käyttäytymistyylien luontainen yhteensopivuus
 • Tiimivalmennuksen rakentaminen – Valmennusaineistot ja rakenne

Tiiminvetäjän vuorovaikutustaidot

3. valmentajavalmennuksen koulutus

Kuuluu kaikille

Kesto: puoli päivää

Sisältö:

 • Kuinka ymmärtää ja hyödyntää tiimien ja tiimiläisten erilaisuus
 • DiSC-mallin kertaus
 • Työntekijän ja työyhteisön odotukset
 • Oma toiminta tiimin vetäjänä ja sen vaikutus ihmisten sitoutumiseen ja motivaatioon
 • Luottamus ja sen rakentaminen
 • Everything DiSC ja konfliktit
 • Tilannesidonnainen johtaminen erityylisten ihmisten kanssa
 • Tiiminvetäjänä ja esimiehenä kasvaminen

Johtamisen parhaat käytännöt - Work of Leaders

4. valmentajavalmennuksen koulutus

Kuuluu kaikille

Kesto: puoli päivää

Sisältö:

 • johtamistyylit
 • johtamiskulttuuri
 • johtamistaidot vision luomisen, sitoutumisen ja toteutuksen osalta
 • Everything DiSC johtajuus-profiili

Lisäksi: valitse yksi näistä koulutuksista

Toimiva työyhteisö

Tehokkaan työyhteisön perusta on luottamus. Tärkeää on myös, että työntekijöiden tavoitteet ovat samansuuntaiset ja niihin sitoudutaan.

Valinnainen osa
Kesto: puoli päivää

Sisältö:

 • Sitoutuminen ja luottamus
 • Toimivuuden mittaminen
 • Prosessin rakentaminen ja tulosten käsittely
 • DiSC-tyylien yhteensopivuus, yhteistyön haasteet
 • Erilaisuus vahvuudeksi

Oman työn organisointi ja ajankäyttö

Kesto: puoli päivää
Valinnainen osa
Sisältö:

 • Olenko oman elämän ohjaksissa? – 7 teesiä
 • Millä onnistumistani mitataan – teenkö oikeita asioita
 • Nykyinen tekeminen – mihin aikani ja energiani menee
 • 12 portainen malli tehokkuuden lisäämiseen ja paineiden hallintaan.
 • Arjen ajanhallinnan keskeisiä menetelmiä

Erilaiset ostajat ja myyjät

Koulutus auttaa  ymmärtämään myynti- ja ostotapahtuman keskeisimpiä muuttujia: asiakkaan ostomotiiveja, tiedontarvetta, etenemistahtia, referenssien merkitystä, päätöksenteon etenemistä ja vuorovaikutuksen sopeutustarvetta.

Valinnainen osa
Kesto: puoli päivää
Sisältö:

 • Myynnin kaksi puolta: tiede ja taide
 • Asiakkaan kontaktointi osana myyntiprosessia
 • Asiakkaiden erilaisuus myynnin suunnittelun lähtökohtana
 • Myynnin 7 askelta
 • Miten myyntikeskustelu henkilökohtaistetaan
 • Omat asiakkaani: miten rakennan luottamuksellisen asiakassuhteen
 • Myyntitiimin yhteenpelaaminen
 • Menestyvän myyjän ominaisuudet ja henkilökohtainen toimintasuunnitelma

360°-mittaus ja palautekeskustelut

Organisaatioiden suurin pääoma löytyy omasta henkilöstöstä: ihmisten hyvinvoinnista, kyvystä toimia yhdessä muiden kanssa ja kasvupotentiaalista. Tätä kaikkea voi mitata, ylläpitää ja kehittää.

Valinnainen osa
Kesto: puoli päivää
Sisältö:

 • Palautemittaukset osana organisaation kehitystä
 • Sunnitelmallinen kehttyminen
 • Oman toimintatavan tunnistaminen ja mukauttaminen tilanteen ja tarpeen mukaan
 • Erilaiset mittaustarpeet, -tilanteet ja ratkaisut
 • Mittausprosessi ja sen hallinta

Stressi ja sen hallinta

Valinnainen osa
Kesto: puoli päivää
Sisältö:

 • Stressi ihmisen toiminta- ja työkyvyn vaarantajana
 • Stressitekijät: minän hallinta, työ, parisuhde ja perhe.
 • Stressi ja voimavarat -mallin tutkimustausta ja syntyhistoria
 • Tyytyväisyys/tyytymättömyys nykyiseen tilanteeseen
 • Neljä hallintavoimavaraa ja niiden käyttö; ongelmanratkaisu, kommunikointi, läheisyys, joustavuus
 • Henkilökohtainen toimintasuunnitelma

Kysymyksiä valmennuksista?

Ota yhteyttä MLP:n asiakaspalveluun!

MLP